Szukanie

897 results:
Search results 131 until 140 of 897
131. Strefa przyrodnicza Darßer Ort  
Biotop Darß Wzd?u? Parku Narodowego rozci?ga si? jeden z najwi?kszych zbiorników wody brachicznej na ?wiecie posiadaj?cy bogat? faun? i flor?, który s?u?y jako tarlisko 48 gatunkom ryb, jak na...

Pfad: /NATUREUM/Ausstellungen/Naturraum Darßer Ort/  
132. Kontakt  
Google Karte NDO Adres: NATUREUM Darßer Ort Darßer Ort 1-3 18375 Born am Darß Kontakt: Tel.: 038233 304 Fax: 038233 70448 info@meeresmuseum.de Kontakt...

Pfad: /NATUREUM/Landing-Pages/Kontakt/  
133. e-przewodnik  
e-przewodnik Prze?yjcie interesuj?c? wypraw? z iPodem  - indywidualnym przewodnikiem podczas zwiedzania NATUREUM. Nowy e-przewodnik umo?liwi bogate w informacje zwiedzanie wystaw w NATUREUM,...

Pfad: /NATUREUM/Service/eGuide/  
134. Plan ogólny  
Plan ogólny NATUREUM le?y w centralnej strefie Parku Narodowego Vorpommersche Boddenlandschaft niedaleko Pla?y Zachodniej na Pó?wyspie Darß. Kompleks budynków NATUREUM obj?ty ochron? zabytków sk?ada...

Pfad: /NATUREUM/Service/Übersichtsplan/  
135. Wybrze?e Morza Baltyckiego  
Skamienia?o?ci z Gotlandii Skamienia?o?ci kolekcjonowa?, a nie szuka? - tak brzmi motto dla zainteresowanych poszukiwaczy skarbów, którzy wybieraj? si? na Gotlandi?, drug? pod wzgl?dem wielko?ci...

Pfad: /NATUREUM/Ausstellungen/Ostseeküste/  
136. Dynamika wybrze?a  
Dynamika wybrze?a Odkryjcie wyj?tkow? ró?norodno??, dynamik? i konieczno?? ochrony ?rodowiska naturalnego niepowtarzalnej przyrody i krajobrazu na Pó?wyspie Darß. W szczego?no?ci zim? i wiosn? staj?...

Pfad: /NATUREUM/Ausstellungen/Küstendynamik/  
137. Akwarium Morza Ba?tyckiego  
Akwarium Morza Ba?tyckiego W Akwarium Morza Ba?tyckiego, obecnie jedynego akwarium na terenie Parku Narodowego Vorpommersche Boddenlandschaft mo?na podziwia? ponad 30 ?ywych gatunków ryb i...

Pfad: /NATUREUM/Aquarien & Außenanla.../Ostsee-Aquarium/  
138. Historia latarni morskiej  
Latarnia z palonej ceg?y dzia?aj?ca do dzi? Wyj?tkow? osobliwo?ci? jest wybudowana z czerwonej ceg?y w 1848 roku latarnia morska, która jest najstarsz?, funkcjonuj?c? latarni? na terenie wybrze?a...

Pfad: /NATUREUM/Ausstellungen/Geschichte des Leuch.../  
139. Ogródki pla?owo-wydmowe  
Ogródki pla?owo-wydmowe W ma?ym ogródku pla?owo-wydmowym rosn? i kwitn? – zale?nie od pory roku -charakterystyczne dla pla?y i wydmy bia?ej, szarej i brunatnej, ro?liny, których nigdy nie spotyka si?...

Pfad: /NATUREUM/Aquarien & Außenanla.../Strand- und Dünengar.../  
140. Biotop wilgotny  
Biotop wilgotny W cieplejsze pory roku mo?na obserwowa? w ma?ym bajorku ?aby, owady wodne, ropuchy, traszki jak równie? od czasu do czasu zaskro?ce.

Pfad: /NATUREUM/Aquarien & Außenanla.../Feuchtbiotop/  
Search results 131 until 140 of 897