Szukanie

897 results:
Search results 71 until 80 of 897
71. NATUREUM  
Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza Katharinenberg 14 – 20 18439 Stralsund 0049 3831 2650 210 info@meeresmuseum.de O?wiadczenie o ochronie danych osobowych Znajd? nas ...

Pfad: /NATUREUM/  
72. Godziny otwarcia  
Godziny otwarcia listopad -  kwiecie? ?roda – niedziela 11:00 - 16:00 12. - 23.04.17 (przed i po Wielkanocy) codziennie 11:00 - 16:00 maj, wrzesie? + pa?dziernik codziennie 10:00 - 17:00 ...

Pfad: /NATUREUM/Ihr Besuch/Öffnungszeiten/  
73. Wybrze?e Morza Baltyckiego  
Skamienia?o?ci z Gotlandii Skamienia?o?ci kolekcjonowa?, a nie szuka? - tak brzmi motto dla zainteresowanych poszukiwaczy skarbów, którzy wybieraj? si? na Gotlandi?, drug? pod wzgl?dem wielko?ci...

Pfad: /NATUREUM/Ausstellungen/Ostseeküste/  
74. Dynamika wybrze?a  
Dynamika wybrze?a Odkryjcie wyj?tkow? ró?norodno??, dynamik? i konieczno?? ochrony ?rodowiska naturalnego niepowtarzalnej przyrody i krajobrazu na Pó?wyspie Darß. W szczego?no?ci zim? i wiosn? staj?...

Pfad: /NATUREUM/Ausstellungen/Küstendynamik/  
75. Akwarium Morza Ba?tyckiego  
Akwarium Morza Ba?tyckiego W Akwarium Morza Ba?tyckiego, obecnie jedynego akwarium na terenie Parku Narodowego Vorpommersche Boddenlandschaft mo?na podziwia? ponad 30 ?ywych gatunków ryb i...

Pfad: /NATUREUM/Aquarien & Außenanla.../Ostsee-Aquarium/  
76. Historia latarni morskiej  
Latarnia z palonej ceg?y dzia?aj?ca do dzi? Wyj?tkow? osobliwo?ci? jest wybudowana z czerwonej ceg?y w 1848 roku latarnia morska, która jest najstarsz?, funkcjonuj?c? latarni? na terenie wybrze?a...

Pfad: /NATUREUM/Ausstellungen/Geschichte des Leuch.../  
77. Ogródki pla?owo-wydmowe  
Ogródki pla?owo-wydmowe W ma?ym ogródku pla?owo-wydmowym rosn? i kwitn? – zale?nie od pory roku -charakterystyczne dla pla?y i wydmy bia?ej, szarej i brunatnej, ro?liny, których nigdy nie spotyka si?...

Pfad: /NATUREUM/Aquarien & Außenanla.../Strand- und Dünengar.../  
78. Biotop wilgotny  
Biotop wilgotny W cieplejsze pory roku mo?na obserwowa? w ma?ym bajorku ?aby, owady wodne, ropuchy, traszki jak równie? od czasu do czasu zaskro?ce.

Pfad: /NATUREUM/Aquarien & Außenanla.../Feuchtbiotop/  
79. Relief dynamiki wybrze?a  
Dni latarni morskiej s? policzone Od 1952 znika rocznie metr l?du przed latarni? Darßer Ort, co jest spowodowane dynamik? wybrze?a. Morze dosi?gnie latarni? za oko?o 50 lat. Wie?a z cegie?, podmywana...

Pfad: /NATUREUM/Aquarien & Außenanla.../Relief Küstendynamik/  
80. Wskazówki dla Zwiedzaj?cych  
Wskazówki dla Zwiedzaj?cych Tutaj mo?na otrzyma? przydatne wskazówki podczas zwiedzania NATUREUM: Pobyt z psem w NATUREUM Do naszej siedziby w Parku Narodowym  "Vorpommersche...

Pfad: /NATUREUM/Service/Besuchertipps/  
Search results 71 until 80 of 897