Szukanie

896 results:
Search results 71 until 80 of 896
71. Wybrze?e Morza Baltyckiego  
Skamienia?o?ci z Gotlandii Skamienia?o?ci kolekcjonowa?, a nie szuka? - tak brzmi motto dla zainteresowanych poszukiwaczy skarbów, którzy wybieraj? si? na Gotlandi?, drug? pod wzgl?dem wielko?ci...

Pfad: /NATUREUM/Ausstellungen/Ostseeküste/  
72. Dynamika wybrze?a  
Dynamika wybrze?a Odkryjcie wyj?tkow? ró?norodno??, dynamik? i konieczno?? ochrony ?rodowiska naturalnego niepowtarzalnej przyrody i krajobrazu na Pó?wyspie Darß. W szczego?no?ci zim? i wiosn? staj?...

Pfad: /NATUREUM/Ausstellungen/Küstendynamik/  
73. Akwarium Morza Ba?tyckiego  
Akwarium Morza Ba?tyckiego W Akwarium Morza Ba?tyckiego, obecnie jedynego akwarium na terenie Parku Narodowego Vorpommersche Boddenlandschaft mo?na podziwia? ponad 30 ?ywych gatunków ryb i...

Pfad: /NATUREUM/Aquarien & Außenanla.../Ostsee-Aquarium/  
74. Historia latarni morskiej  
Latarnia z palonej ceg?y dzia?aj?ca do dzi? Wyj?tkow? osobliwo?ci? jest wybudowana z czerwonej ceg?y w 1848 roku latarnia morska, która jest najstarsz?, funkcjonuj?c? latarni? na terenie wybrze?a...

Pfad: /NATUREUM/Ausstellungen/Geschichte des Leuch.../  
75. Ogródki pla?owo-wydmowe  
Ogródki pla?owo-wydmowe W ma?ym ogródku pla?owo-wydmowym rosn? i kwitn? – zale?nie od pory roku -charakterystyczne dla pla?y i wydmy bia?ej, szarej i brunatnej, ro?liny, których nigdy nie spotyka si?...

Pfad: /NATUREUM/Aquarien & Außenanla.../Strand- und Dünengar.../  
76. Biotop wilgotny  
Biotop wilgotny W cieplejsze pory roku mo?na obserwowa? w ma?ym bajorku ?aby, owady wodne, ropuchy, traszki jak równie? od czasu do czasu zaskro?ce.

Pfad: /NATUREUM/Aquarien & Außenanla.../Feuchtbiotop/  
77. Relief dynamiki wybrze?a  
Dni latarni morskiej s? policzone Od 1952 znika rocznie metr l?du przed latarni? Darßer Ort, co jest spowodowane dynamik? wybrze?a. Morze dosi?gnie latarni? za oko?o 50 lat. Wie?a z cegie?, podmywana...

Pfad: /NATUREUM/Aquarien & Außenanla.../Relief Küstendynamik/  
78. Wskazówki dla Zwiedzaj?cych  
Wskazówki dla Zwiedzaj?cych Tutaj mo?na otrzyma? przydatne wskazówki podczas zwiedzania NATUREUM: Pobyt z psem w NATUREUM Do naszej siedziby w Parku Narodowym  "Vorpommersche...

Pfad: /NATUREUM/Service/Besuchertipps/  
79. Schriftenverzeichnis_Foerster_2017.pdf  
Schriftenverzeichnis Monographien 2016 Schiffswracks – Auf Spurensuche vor Rügen und Hiddensee. Hinstorff-Verlag. Rostock. 2009 Große Handelsschiffe des Spätmittelalters – Untersuchungen an zwei...  
80. Historia Fundacji  
Historia Fundacji W roku 1951 niewielka kolekcja sztuki otrzyma?a swoj? siedzib? jako Miejskie Muzeum Przyrody w by?ym Klasztorze ?w. Katarzyny (Katharinenkloster) w Stralsundzie, w którym znajdowa?o...

Pfad: /Stiftung Deutsches M.../Stiftung/Geschichte/  
Search results 71 until 80 of 896