Szukanie

897 results:
Search results 11 until 20 of 897
11. Walenie i delfiny  
Szkielety delfinów W?ród licznych - historycznych i wspó?czesnych -  odkry? waleni u wybrze?y Ba?tyku, które s? klasyfikowane i dokumentowane przez Niemieckie Muzeum Morskie, znajduj? si?...

Pfad: /MEERESMUSEUM/Ausstellungen/Wale und Delfine/  
12. Godziny otwarcia  
Godziny otwarcia Kwiecie? - Pa?dziernik: od poniedzia?ku do niedzieli 10:00 – 17:00 Listopad - Marzec: od wtorku do niedzieli 10:00  – 17:00 24 grudzie? zamkni?te 31 grudzie? 10:00 ...

Pfad: /MEERESMUSEUM/Ihr Besuch/Öffnungszeiten/  
13. Sala g??bi morskich  
Piekielna wampirzyca Wampirzyca Vampyroteuthis infernalis ?yje na g??boko?ciach wynosz?cych do 1000 m. ?aci?ska nazwa tego g??binowego g?owonoga wskazuje w dos?ownym znaczeniu na „sepi? z piekie?“....

Pfad: /MEERESMUSEUM/Ausstellungen/Tiefseesaal/  
14. Pokazy karmienia  
Pokazy karmienia Rekiny i ?ó?wie stralsundzkiego MEERESMUSEUM  (Muzeum Morskiego) te? s? od czasu do czasu g?odne. Chc?c si? dowiedzie? jak skomponowane jest ich menu, wystarczy wzi?? udzia? w...

Pfad: /MEERESMUSEUM/Service/Führungen & Fütterun.../  
15. Rybo?ówstwo  
Polowanie na ryby oszczepem oraz haczykami w?dkarskimi z ko?ci W witrynach MEERESMUSEUM (Muzeum Morskiego) znajduj? si? relikty wczesnej historii rybo?ówstwa. Umo?liwiaj? one wgl?d w prehistoryczne...

Pfad: /MEERESMUSEUM/Ausstellungen/Fischerei/  
16. Prezenty i sklep muzealny  
Sklep muzealny Sklep muzealny w MEERESMUSEUM (Muzeum Morskim) oferuje wysokowarto?ciowy asortyment dotycz?cy literatury fachowej, suwenirów, pluszaków, ksi??ek i pomys?ów podarunkowych. Sklep...

Pfad: /MEERESMUSEUM/Service/Geschenke & Gutschei.../  
17. Dziedziniec Pó?nocny  
Muzealny Kuter ADOLF REICHWEIN Ju? na dziedzi?cu muzealnym mo?na podziwia? wielki eksponat: 17-metrowy drewniany kuter Adolf Reichwein SAS 95, oryginalna, historyczna NRD-owska jednostka po?owowa....

Pfad: /MEERESMUSEUM/Ausstellungen/Nordhof/  
18. Oceanografia / Biologia morza  
Ziemia - planeta wody Zaraz po przekroczeniu progu MEERESMUSEUM (Muzeum Morskiego) naszych Go?ci wita imponuj?cej wielko?ci globus, obrazuj?cy fakt, i? nasza kula ziemska jest w?a?ciwie kul? wodn?....

Pfad: /MEERESMUSEUM/Ausstellungen/Meereskunde und -bio.../  
19. Dom Prof. Dr Hermanna Burmeistera  
Modernizacja ?mudn? rekonstrukcj? budynku przej??a od 1 czerwca 1990 roku Spó?ka Modernizacji Miasta (SES).  Nie podj?to prób odnawiania, czy nadbudowy gotyckich szczytów, lecz zdecydowano si?...

Pfad: /MEERESMUSEUM/Ausstellungen/Burmeisterhaus/  
20. Ba?tyckie pla?e  
Pla?a kamienno-osadowa z naniesionego materia?u kamiennego Najcz?stsze klify stromych brzegów po?udniowych Ba?tyku sk?adaj? si? z marglu, który utworzony zosta? z moren w epoce lodowej pod warstw?...

Pfad: /MEERESMUSEUM/Ausstellungen/Ostseestrand/  
Search results 11 until 20 of 897