Geologia plaż bałtyckich

W czterech witrynach wystawienniczych prezentowane są plaże charakterystyczne dla wybrzeży Bałtyku w Meklemburgii Pomorzu Przednim.

Najczęstsze klify stromych brzegów południowych Bałtyku składają się z marglu, który utworzony został z moren w epoce lodowej pod warstwą lądolodu.

Margiel jest związkiem gliny i wapnia. Margiel osadowy zawiera dużo piasku i żwiru. Poza tym tkwią w nim osady przypominające rodzynki w cieście. Szary margiel wietrzeje u stromych wybrzeży, przekształcając się często w brązową glinę zwałową.  

Zwały skalne składają się z kamieni różnego pochodzenia. Są to naleciałości ze skandynawskiego lodu lub też z obszaru bałtyckiego.

Wybrzeże klifowe z marglu lub gliny zwałowej erodowane przez morze pozostawia na plaży warstwę skalną. Większe okazy nazywa się też „znajdami”.

Szczególnie interesujące są tutaj skały osadowe ze skamieniałościami.

Na wyspie Rugii i Møn występują strome brzegi z białej kredy piszącej. Ten kamień wapienny nazywany jest kredą, gdyż wcześniej służył do produkcji kredy tablicowej.

Kreda tablicowa powstała przed około 80 milionami lat, na koniec epoki kredy, w ciepłym, płytkim morzu. Zawiera około 98 % wapnia i składa się prawie wyłącznie z  odłamków wapiennych morskich mikroorganizmów.

Biała kreda pisząca składa się głównie z mikroskopijnych skorupek wapiennych, pozostałości pojedynczych organizmów, żyjących w epikontynentalnym morzu kredowym. Trochę większe pozostałości innych grup zwierząt ukazują się po odsączeniu kredy z wody. Owe niewielkie białe skamieniałości znajdują się pomiędzy piaskiem a żwirem, który występuje na plażach płatowo, często wśród krzemieni.

Piaszczysta plaża Morza Bałtyckiego składa się prawie wyłącznie z ziaren kwarcowych. Są one białawe i bezbarwne. Pojedyncze ciemne ziarna piasku mają w swoim składzie w przeważającej części magnetyt lub granat. 

Plaże piaszczyste występują najczęściej u płaskich wybrzeży, naniesionych przez morze.

Piasek pochodzi pierwotnie ze stromych brzegów morskich, gdzie jest erodowany przez wodę i rozmieszczany  równolegle wzdłuż wybrzeża. Pojedyncze ziarna piasku są bardzo dobrze sortowane podczas nieustannych uderzeń fal morskich. W momencie wyrzucenia piasku na brzeg powstaje piaszczysta plaża. Część piasku jest wywiewana przez wiatr w stronę lądu, gdzie tworzy wydmy.

Charakterystyczny dla piaszczystych plaż jest bursztyn, wyrzucany podczas sztormów na morski brzeg.